FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK


Jelen Általános Szerződési Feltételek (" ÁSZF ") a kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV törvény,

az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal 

összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény, és a fogyasztó és a

vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Kormány rendelet,

a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény, az egyes tartós fogyasztási cikkekre

vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX. 22.) Kormány rendelet valamint a fogyasztó

és vállalkozás közötti, az áruk adásvételére, valamint a digitális tartalom szolgáltatására és

digitális szolgáltatások nyújtására irányuló szerződések részletes szabályairól szóló 373/2021.

(VI. 30.) Korm. rendeletben és a hatályos egyéb vonatkozó jogszabályok figyelembe vételével

készült.

Gergely Miklós Egyéni Vállalkozó üzemelteti a https://www.letique.hu/ weboldalt.

Gergely Miklós Egyéni Vállalkozó a 2023. december 01. napján kelt Általános Szerződési

Feltételeket hatályon kívül helyezi és helyébe jelen Általános Szerződési Feltétel lép.

A https://www.letique.hu/ weboldal használatát és Gergely Miklós Egyéni Vállalkozó termékei

megrendelését megelőzően az alábbi szerződési feltételeket ismerje meg, azt figyelmesen

olvassa át és a megfelelő négyzet kijelölésével nyilatkozzon arról, hogy annak tartalmát

megismerte és azt magára nézve kötelezőnek ismeri el.

A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:78. § (1) bekezdése szerint: " Az általános

szerződési feltétel akkor válik a szerződés részévé, ha alkalmazója lehetővé tette, hogy a másik

fél annak tartalmát a szerződéskötést megelőzően megismerje, és ha azt a másik fél elfogadta."


AMENNYIBEN AZ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEKKEL NEM ÉRT EGYET KÉRJÜK, NE

HASZNÁLJA A WEBOLDALT!


1. § CÉGADATOK

A Kereskedő neve: Gergely Miklós Egyéni Vállalkozó

A Kereskedő képviselője: Gergely Miklós

A Kereskedő székhelye: 1211 Budapest, Kiss János altábornagy utca 19-41. 3. em. 5. a.

A Kereskedő levelezési címe: 1211 Budapest, Kiss János altábornagy utca 19-41. 3. em. 5. a.

A Kereskedő nyilvántartási száma: 58092167

A Kereskedő adószáma: 41779981-1-43

A Kereskedő KSH számjele: 41779981-4791-231-01

A Kereskedő bankszámlaszáma: 11600006-00000000-84929275 (Erste Bank Zrt.)

Email: letiquehungary@gmail.com

A Kereskedő telefonszáma: +3670/408-0343

Telefonos ügyfélszolgálat: hétfő - péntek: 9.00 - 16.00 óráig

A honlap tárhelyszolgáltatójának adatai:

Webnode AG

Badenerstrasse 47, 8004 Zürich (Switzerland)

Regisztrációs azonosító: CH-170.3.036.124-0


2. § FOGALOMMEGHATÁROZÁSOK

a.) Kereskedő: Gergely Miklós Egyéni Vállalkozó

b.) Vásárló: aki Gergely Miklós Egyéni Vállalkozó termékeit megrendeli.

c.) Fogyasztó: a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 8:1.§ 3. pontjában

foglaltak szerint a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül

eljáró természetes személy.

d.) Fogyasztói szerződés: olyan szerződés, melynek egyik alanya fogyasztónak minősül.

e.) Elektronikus kereskedelmi szolgáltatás: olyan információs társadalommal összefüggő

szolgáltatás, amelynek célja valamely birtokba vehető forgalomképes ingó dolog –

ideértve a pénzt és az értékpapírt, valamint a dolog módjára hasznosítható természeti

erőket –, szolgáltatás, ingatlan, vagyoni értékű jog üzletszerű értékesítése, beszerzése,

cseréje vagy más módon történő igénybevétele.

f.) Távollévők között kötött szerződés: olyan fogyasztói szerződés, amelyet a szerződés

szerinti termék vagy szolgáltatás nyújtására szervezett távértékesítési rendszer

keretében a felek egyidejű fizikai jelenléte nélkül úgy kötnek meg, hogy a szerződés

megkötése érdekében a szerződő felek kizárólag távollévők közötti kommunikációt

lehetővé tévő eszközt alkalmaznak.

g.) Futár: a vásárlót az alábbi társaság segítségével szolgáljuk ki:

Magyar Posta Zártkörűen Működő Részvénytársaság

1138 Budapest, Dunavirág utca 2-6.

Cégjegyzékszám: 01-10-042463

Adószám: 10901232-2-44


3. § ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK

a.) A vásárló a https://www.letique.hu/ weboldalán, továbbá a Letique Hungary Instagram

oldalán is megtekintheti a termékeket.

b.) A szerződés nyelve magyar.

c.) A honlapon megjelenített képek illusztrációk.

d.) A kereskedő honlapjáról történő megrendelésnek (vásárlásnak) nem feltétele az

érvényes regisztráció.

e.) Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal

összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény – a

továbbiakban Ektv. – 5. § (2) bekezdése alapján tájékoztatjuk, hogy az internetes

áruházon keresztül megkötött elektronikus szerződés nem tekinthető írásba foglalt

szerződésnek, így az nem kerül iktatásra, és későbbiekben papír alapon nem

hozzáférhető, a szerződés tartalma azonban a vásárlónak küldött elektronikus

visszaigazoló leveleinkből rekonstruálható.


4. § MEGRENDELÉS FOLYAMATA (TECHNIKAI LÉPÉSEK)

a.) A fogyasztó, a kereskedő https://www.letique.hu/ weboldalán rendelheti meg a

termékeket. Kattintson a " TERMÉKEK " gombra, majd válassza ki az Önnek megfelelő

terméktípust: " TESTÁPOLÁS " " ARCÁPOLÁS " " HAJÁPOLÁS ".

b.) Amennyiben valamelyik termék felkeltette az érdeklődését, és azt meg kívánja

vásárolni, akkor kattintson a termékre majd annak aloldalán a " KOSÁRBA " gombra.

Általános esetben 1 (egy) termék kerül a kosárba. Kérjük amennyiben több terméket

kíván megrendelni, növelje a darabszámot a " KOSÁR " oldalon a megfelelő gombra (+)

kattintással, vagy az adott terméket helyezze annyiszor a kosárba, amennyi terméket

meg kíván rendelni.

c.) Amennyiben tovább kíván vásárolni, ezt megteheti. Amennyiben meg kívánja tekinteni

a kosár tartalmát, akkor kattintson a " KOSÁR " ikonra. A kosárban megtekintheti a

kosárban lévő terméke(ke)t, azok darabszámát valamint azok vételárát.

A " KOSÁR " ikon a weboldal jobb felső sarkában is megtalálható. Amennyiben folytatni

kívánja a megrendelést kattintson a " KIFIZETÉS " gombra, amennyiben még vásárolni

kíván kattintson a " FOLYTATOM A VÁSÁRLÁST " gombra.

d.) Amennyiben a kosárba helyezett termék darabszáma nem megfelelő a mennyiségi " +

" " - " ikonra kattintva módosíthatja a termék darabszámát. Amennyiben el kívánja

távolítani a terméke(ke)t a kosárból ezt megteheti az " X " gombra kattintással.

e.) Ezt követően kérjük adja meg számlázási (e-mail cím, vezetéknév, keresztnév,

irányítószám, város, utca, házszám, telefonszám) és szállítási adatait, amennyiben a

szállítási címe a számlázási adatoktól eltér, akkor azt külön adja meg.

f.) Ezen a felületen van lehetősége a kuponkód megadására és a kupon beváltására is.

g.) A bevitt adatokat kérjük tekintse át, majd kattintson a " FOLYTATÁS " gombra.

h.) Ezt követően kérjük válassza ki az átvételi módot:

Átvételi mód:

• Házhozszállítás futárszolgálattal,

• Csomag / Posta -ra történő kiszállítás,

• Csomagautomatába történő kiszállítás.

i.) A vásárlót az alábbi társaság segítségével szolgáljuk ki:

Magyar Posta Zártkörűen Működő Részvénytársaság

1138 Budapest, Dunavirág utca 2-6.

Cégjegyzékszám: 01-10-042463

Adószám: 10901232-2-44

j.) Szállítási díj:

• Házhozszállítás futárszolgálattal: 1.990 Ft, azaz Egyezer-kilencszázkilencven

forint,

• Csomag / Posta Pont-ra történő kiszállítás: 1.790 Ft, azaz Egyezer-hétszázkilencven

forint,

• Csomagautomatába történő kiszállítás: 1.390 Ft, azaz Egyezer-háromszázkilencven

forint.

k.) Ezt követően kattintson a " FOLYTATÁS " gombra, majd válassza ki a vételár

kifizetésének módjait.

l.) A vételár kifizetésének módjai:

a.) közvetlen banki átutalással

b.) utánvéttel történő fizetés,

amelynek díja 490 Ft, azaz Négyszázkilencven forint

c.) bankkártyával online

m.) A vételárat banki utalással is van lehetőség kiegyenlíteni a Gergely Miklós Egyéni

Vállalkozó Erste Bank Zrt. -nél vezetett 11600006-00000000-84929275 sz.

bankszámlájára azzal, hogy a közlemény rovatban a megrendelő nevét és a

megrendelés számát fel kell tüntetni.


A vásárlónak 3 (három) banki nap áll a rendelkezésére arra, hogy a vételárat

kiegyenlítse a kereskedő részére. Amennyiben a megadott 3 (három) banki napon belül

a vásárló a vételárat nem egyenlíti ki, a megrendelés automatikusan törlésre és a

kereskedő által kiállított számla sztornózásra kerül.

n.) A kereskedő a Stripe, Inc. (354 Oyster Point Boulevard, South San Francisco, California,

94080, USA) bankkártyás fizetési szolgáltatását használja. A bankkártyás fizetés a

Stripe, Inc. biztonságos elektronikus fizetés felületén keresztül történik. A weboldal, a

fizetéskor használt bankkártya adatokhoz nem fér hozzá és nem tárolja azokat. A

bankkártya adatok a kereskedőhöz nem jutnak el. A rendelési folyamat befejezése után

egy visszaigazoló levelet fog kapni a számlával együtt.

A fizetési tranzakcióról szóló információkat az alábbi webhelyen éri el:

https://stripe.com/en-hu

o.) Amennyiben a visszaigazolás legkésőbb 48 (negyvennyolc) órán belül nem érkezik meg,

a vásárló mentesül az ajánlati kötöttség vagy szerződéses kötelezettség alól.

p.) Ezen a felületen van lehetőség a bevitt adatokat a megrendelés előtt újra áttekinteni,

szükség esetén a bevitt adatokat megváltoztatni / módosítani, valamint törölni.

q.) Amennyiben a megadott adatokkal véglegesíteni kívánja a megrendelését, kattintson a

" MEGRENDELÉS BEFEJEZÉSE " gombra azzal, hogy ezen gombfunkció aktiválása

fizetési kötelezettséget von maga után. A megrendelés véglegesítése előtt szükséges

jelen ÁSZF és az Adatkezelési Tájékoztató elfogadása is a megfelelő négyzet

kijelölésével.

r.) A vásárló tudomásul veszi, hogy a véglegesített megrendelés (vételi ajánlat) és annak a

kereskedő részéről történt visszaigazolása és annak megküldése által érvényes

adásvételi szerződés jön létre, mindezekre figyelemmel a megrendelés véglegesítése

olyan nyilatkozat (vételi ajánlat), amely fizetési kötelezettséget von maga után.

A fizetési kötelezettség vonatkozásában a kereskedő jogosult jogi eljárást indítani a

vásárlóval szemben, aki a fizetési kötelezettségét nem teljesíti, a vásárló a kereskedő

ezen eljárását nem jogosult vitatni.

s.) Ezt követően Gergely Miklós Egyéni Vállalkozó a megrendelt termék(ek)et összesíti és

ezt elektronikus üzenetben küldi meg a rendelés során megadott elektronikus

levelezési címre.

t.) Érvényes rendelés: A rendelés akkor tekinthető érvényesnek, ha a vásárló a rendelési

folyamat során minden kötelező adatot kitöltött a termék(ek) vételárát megfizette és

a kereskedő a megrendelést visszaigazolta. Ekkor a visszaigazoló elektronikus levélben

– rögzítésre kerül a megrendelt termék(ek) és annak / azok vételára továbbá a

megrendelő adatai és esetlegesen a szállítási adatok és esetlegesen a teljesítési

határidő.

u.) Rendelés visszavonása: A rendelés visszavonására a megrendelés visszaigazolásának

időpontjáig van lehetőség minden egyéb esetben a megrendelés fizetési

kötelezettséget von maga után. A rendelés visszavonása érdekében kérjük

haladéktalanul vegye fel a kapcsolatot a kereskedővel annak

letiquehungary@gmail.com elektronikus levelezési címén.

v.) Adatbeviteli hibák kijavítása:

• Amennyiben a megrendelés a kosár fázisban van és a kosárba helyezett termék

nem megfelelő a darabszám csökkentésével vagy az " X " gombra kattintással

távolíthatja el a terméket a kosárból. A mennyiségi " + " " - " gombokra kattintva

kattintva pedig a darabszám változtatható meg.

• Ha a megrendelést követően észlelte, hogy bármely adatát tévesen adta meg

haladéktalanul vegy fel a kapcsolatot a kereskedővel letiquehungary@gmail.com

elektronikus levelezési címén.

• Egyéb esetben a megrendelés minden esetben fizetési kötelezettséget von maga

után.


6. § FIZETÉSSEL AZ ÁRRAL ÉS EGYÉB INFORMÁCIÓKKAL KAPCSOLATOS TÁJÉKOZTATÁS

a.) Gergely Miklós Egyéni Vállalkozó az árváltoztatás jogát fenntartja.

b.) A mindenkori vételár, – vagyis a termékért a fogyasztói forgalomban fizetendő ár – az

információs oldalon a termék mellett található akként, hogy ÁFA összege a vételárat

nem terheli.

c.) Gergely Miklós Egyéni Vállalkozó nem felelős a weboldalon található árazási vagy egyéb

adatbeviteli hibákért és fenntartja a jogot a félreértésen / árazási hibán / stb. alapuló

megrendelések törlésére, azaz Gergely Miklós Egyéni Vállalkozó nem köteles a terméket

hibás áron teljesíteni, hanem felajánlhatja a helyes áron történő teljesítést, amelynek

ismeretében a fogyasztó elállhat vásárlási szándékától.

d.) Hibás ár esetén esetben feltűnő értékaránytalanság áll fenn a termék valódi és

feltüntetett ára között, amit egy átlagfogyasztónak azonnal észlelnie szükséges. A

Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény alapján a szerződés a felek akaratának

kölcsönös és egybehangzó kifejezésével jön létre.

e.) Amennyiben a felek nem tudnak megállapodni a szerződéses feltételekben, azaz nincs

meg a felek akaratát kölcsönösen és egybehangzóan kifejező nyilatkozat, abban az

esetben nem beszélhetünk érvényesen létrejött szerződésről, amelyekből jogok és

kötelezettségek fakadnának. Ennek alapján a hibás / téves áron visszaigazolt

megrendelés semmis szerződésnek tekintendő.

f.) Átvételi mód:

• Házhozszállítás futárszolgálattal,

• Csomag / Posta -ra történő kiszállítás,

• Csomagautomatába történő kiszállítás.

g.) A vásárlót az alábbi társaság segítségével szolgáljuk ki:

Magyar Posta Zártkörűen Működő Részvénytársaság

1138 Budapest, Dunavirág utca 2-6.

Cégjegyzékszám: 01-10-042463

Adószám: 10901232-2-44

h.) Szállítási díj:

• Házhozszállítás futárszolgálattal: 1.990 Ft, azaz Egyezer-kilencszázkilencven

forint,

• Csomag / Posta Pont-ra történő kiszállítás: 1.790 Ft, azaz Egyezer-hétszázkilencven

forint,

• Csomagautomatába történő kiszállítás: 1.390 Ft, azaz Egyezer-háromszázkilencven

forint.

i.) Átvételkor a vásárló kötelessége a termék(ek) ellenőrzése a futár jelenlétében.

Amennyiben a vásárolt termékkel kapcsolatban mennyiségi és / vagy minőségi – azaz a

csomag tartalmát érintő – kifogás áll fenn, azt a helyszínen írásban rögzíteni kell. A

csomag átvételét követően utólagos reklamációt hiányzó vagy sérült tételre hivatkozva

a kereskedő nem fogad el.

Amennyiben a csomagot sérült állapotban kapta kérjük készítsen fotót a küldeményről

több nézetben (felülről és oldalról) amennyiben külső sérülés is látható szükséges arról

is fotót készíteni. Elengedhetetlen fotót készíteni a tartalomról és a küldemény

felbontásakor tapasztalt állapotról az elhelyezkedés szerint. Ezeket a

letiquehungary@gmail.com e-mail címre küldje el, a sérülés szöveges leírásával együtt.

j.) Amennyiben a futár a csomag átadását nem tudja teljesíteni, értesítést hagy a kiszállítási

címen. A csomagról ezt követően az értesítésen megjelölt telefonszámon lehet

érdeklődni. Sikertelen kézbesítés esetén a futár újra egyeztetett időpontban

díjmentesen megkísérli a kiszállítást.

k.) Amennyiben a csomag – a vásárló érdekkörében felmerülő okból – nem kerül átvételre,

a vásárló köteles a szállítás költségét vagy egyéb ezzel kapcsolatosan felmerülő teljes

kárát a kereskedő részére a csomag kereskedőhöz történő visszaérkezésétől számított

8 (nyolc) napon belül megtéríteni. A fizetési kötelezettség vonatkozásában a kereskedő

jogosult jogi eljárást indítani a vásárlóval szemben, aki fizetési kötelezettségét nem

teljesíti azzal, hogy a kereskedő ezen kártérítési jogát a vásárló nem köteles vitatni.

l.) Amennyiben korábban történt megrendelés esetén a csomag – a vásárló érdekkörében

felmerülő okból – nem került átvételre, a kereskedő a továbbiakban ezen vásárló

részére, csak előre megfizetett vételár esetén kerül a kereskedő részéről a csomag

megküldére azzal, hogy a korábbiakban át nem vett csomag szállítási díja is felszámításra

kerül.

m.) A vételár kifizetésének módjai:

a.) közvetlen banki átutalással

b.) utánvéttel történő fizetés,

amelynek díja 490 Ft, azaz Négyszázkilencven forint

c.) bankkártyával online

n.) A vételárat banki utalással is van lehetőség kiegyenlíteni a Gergely Miklós Egyéni

Vállalkozó Erste Bank Zrt. -nél vezetett 11600006-00000000-84929275 sz.

bankszámlájára azzal, hogy a közlemény rovatban a megrendelő nevét és a

megrendelés számát fel kell tüntetni.

A vásárlónak 3 (három) banki nap áll a rendelkezésére arra, hogy a vételárat kiegyenlítse

a kereskedő részére. Amennyiben a megadott 3 (három) banki napon belül a vásárló a

vételárat nem egyenlíti ki, a megrendelés automatikusan törlésre és a kereskedő által

kiállított számla sztornózásra kerül.

o.) A kereskedő a Stripe, Inc. (354 Oyster Point Boulevard, South San Francisco, California,

94080, USA) bankkártyás fizetési szolgáltatását használja. A bankkártyás fizetés a Stripe,

Inc. biztonságos elektronikus fizetés felületén keresztül történik. A weboldal, a

fizetéskor használt bankkártya adatokhoz nem fér hozzá és nem tárolja azokat. A

bankkártya adatok a kereskedőhöz nem jutnak el. A rendelési folyamat befejezése után

egy visszaigazoló levelet fog kapni a számlával együtt.

A fizetési tranzakcióról szóló információkat az alábbi webhelyen éri el:

https://stripe.com/en-hu


7. § KELLÉKSZAVATOSSÁG, TERMÉKSZAVATOSSÁG, JÓTÁLLÁS

a.) A kereskedő szavatossági és jótállási felelősségére a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013.

évi V. törvény, az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló

151/2003. (IX. 22.) Kormány rendelet, továbbá a fogyasztó és a vállalkozás közötti

szerződés keretében eladott dolgokra vonatkozó szavatossági és jótállási igények

intézésének eljárási szabályairól szóló 19/2014. (IV. 29.) NGM rendeletben valamint a

fogyasztó és vállalkozás közötti, az áruk adásvételére, valamint a digitális tartalom

szolgáltatására és digitális szolgáltatások nyújtására irányuló szerződések részletes

szabályairól szóló 373/2021. (VI. 30.) Korm. rendeletben foglaltak az irányadók.

b.) A kereskedő a nála bejelentett szavatossági vagy jótállási igényéről jegyzőkönyvet

köteles felvenni.

Ebben rögzíti a vásárló nevét, címét, valamint nyilatkozatát arról, hogy hozzájárul a

jegyzőkönyvben rögzített adatainak a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződés

keretében eladott dolgokra vonatkozó szavatossági és jótállási igények intézésének

eljárási szabályairól szóló 19/2014. (IV. 29.) NGM rendeletben meghatározottak szerinti

kezeléséhez, a vásárló és a kereskedő közötti szerződés keretében eladott ingó dolog

megnevezését, vételárát, a szerződés kereskedő általi teljesítésének időpontját, a hiba

bejelentésének időpontját, a hiba leírását, szavatossági vagy jótállási igénye alapján a

fogyasztó által érvényesíteni kívánt jogot, továbbá a szavatossági vagy jótállási igény

rendezésének módját vagy az igény, illetve az az alapján érvényesíteni kívánt jog

elutasításának indokát.

c.) A jegyzőkönyvnek tájékoztatást kell tartalmaznia arról, hogy fogyasztói jogvita esetén a

fogyasztó a megyei (fővárosi) kereskedelmi és iparkamarák mellett működő békéltető

testület eljárását is kezdeményezheti.

d.) A jegyzőkönyv másolatát haladéktalanul, igazolható módon a fogyasztó rendelkezésére

kell bocsátani. A jegyzőkönyvről a fogyasztó kérésére a kereskedő tartós adathordozón

másolatot biztosít.

e.) A fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződés keretében eladott dolgokra vonatkozó

szavatossági és jótállási igények intézésének eljárási szabályairól szóló 19/2014. (IV. 29.)

NGM rendelet 4. § (6) bekezdése szerint a kereskedő a fogyasztó szavatossági vagy

jótállási igényéről felvett jegyzőkönyvet az annak felvételétől számított 3 (három) évig

köteles megőrizni, és azt az ellenőrző hatóság kérésére bemutatni.

f.) A szavatossági vagy jótállási igény bejelentése nem minősül a fogyasztóvédelemről szóló

törvény szerinti panasznak.

1./ KELLÉKSZAVATOSSÁG:

a.) A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:157. § (1) bekezdése szerint, a

kereskedő hibásan teljesít, ha a szolgáltatás a teljesítés időpontjában nem felel meg a

szerződésben vagy jogszabályban megállapított minőségi követelményeknek.

Nem teljesít hibásan a kereskedő, ha a jogosult (vásárló) a hibát a szerződéskötés

időpontjában ismerte, vagy a hibát a szerződéskötés időpontjában ismernie kellett.

b.) A vállalkozás hibásan teljesít továbbá, ha az áru hibája a szakszerűtlen üzembe

helyezéséből fakad, feltéve, hogy

1. az üzembe helyezés az adásvételi szerződés részét képezi, és azt a vállalkozás

végezte el, vagy a vállalkozás felelősségvállalása mellett végezték el; vagy

2. az üzembe helyezést a fogyasztónak kellett elvégeznie, és a szakszerűtlen

üzembe helyezés a vállalkozás által - illetve digitális elemeket tartalmazó áruk

esetében a digitális tartalom vagy digitális szolgáltatás szolgáltatója által -

rendelkezésre bocsátott üzembe helyezési utasítások hiányosságainak

következménye.

c.) Ha a digitális elemeket tartalmazó áru esetében az adásvételi szerződés a digitális

tartalom vagy digitális szolgáltatás meghatározott időtartamon keresztül történő

folyamatos szolgáltatásáról rendelkezik, a vállalkozás felel az áru digitális tartalommal

vagy digitális szolgáltatással kapcsolatos hibájáért, amennyiben a hiba

1. két évet meg nem haladó időtartamú folyamatos szolgáltatás esetén az áru

teljesítésétől számított két éven belül; vagy

2. két évet meghaladó időtartamú folyamatos szolgáltatás esetén a folyamatos

szolgáltatás teljes időtartama alatt

következik be vagy válik felismerhetővé.

d.) A fogyasztó és vállalkozás közötti, az áruk adásvételére, valamint a digitális tartalom

szolgáltatására és digitális szolgáltatások nyújtására irányuló szerződések részletes

szabályairól szóló 373/2021. (VI. 30.) Korm. rendelet szerint a szolgáltatásnak a teljesítés

időpontjában meg kell felelnie az alábbi követelményeknek (szerződésszerű teljesítés):

Ahhoz, hogy a teljesítés szerződésszerűnek minősüljön – a fenti követelmények

teljesülése mellett – a szerződés tárgyát képező szolgáltatásnak:

1. alkalmasnak kell lennie azokra a célokra, amelyeket azonos típusú szolgáltatás

esetén jogszabály, műszaki szabvány vagy műszaki szabvány hiányában az

irányadó magatartási kódex előír;

2. rendelkeznie kell a fogyasztó által észszerűen elvárható azon mennyiséggel,

minőséggel, teljesítmény- és egyéb jellemzőkkel - különösen a funkcionalitás,

a kompatibilitás, a hozzáférhetőség, a folyamatosság és a biztonságosság

tekintetében -, amely azonos típusú szolgáltatás esetén szokásos, figyelembe

véve a vállalkozás, annak képviselője vagy az értékesítési láncban részt vevő

más személy a szolgáltatás konkrét tulajdonságaira vonatkozó nyilvános -

különösen hirdetésben vagy címkén tett - kijelentését;

3. rendelkeznie kell a fogyasztó által észszerűen elvárható tartozékokkal és

útmutatókkal - ideértve a csomagolást, illetve az üzembe helyezésre

vonatkozó utasítást -; és

4. meg kell felelnie a vállalkozás által a szerződéskötést megelőzően mintaként,

modellként bemutatott vagy próbaverzióként elérhetővé tett szolgáltatás

tulajdonságainak, leírásának.

A szolgáltatásnak nem kell megfelelnie a fenti nyilvános kijelentésnek, ha a kötelezett

bizonyítja, hogy:

1. a nyilvános kijelentést nem ismerte, és azt nem is kellett ismernie;

2. a nyilvános kijelentést a szerződéskötés időpontjáig már megfelelő módon

helyesbítették; vagy

3. a nyilvános kijelentés a jogosult szerződéskötési elhatározását nem

befolyásolhatta.

e.) Az áruk adásvételére, valamint a digitális tartalom szolgáltatására és digitális

szolgáltatások nyújtására irányuló szerződések esetén:

1. meg kell felelnie a szerződésben foglalt leírásnak, mennyiségnek,

minőségnek, típusnak, valamint rendelkeznie kell a szerződésben

meghatározott funkcionalitással, kompatibilitással, interoperabilitással és

egyéb, a szerződés szerinti jellemzőkkel;

2. alkalmasnak kell lennie a fogyasztó által meghatározott bármely célra,

amelyet a fogyasztó legkésőbb a szerződés megkötésekor a vállalkozás

tudomására hozott, és amelyet a vállalkozás elfogadott;

3. rendelkeznie kell a szerződésben meghatározott valamennyi tartozékkal,

használati útmutatóval – ideértve az üzembe helyezésre vonatkozó utasítást,

a telepítési utasítást, valamint az ügyfélszolgálati támogatást –; és

4. biztosítania kell a szerződésben meghatározott frissítéseket.

Ellenkező bizonyításig vélelmezni kell, hogy az áru teljesítésének időpontjától számított

1 (egy) éven belül felismert hiba már az áru teljesítésének időpontjában fennállt, kivéve,

ha e vélelem az áru természetével vagy a hiba jellegével összeegyeztethetetlen. E

bekezdés a digitális elemeket tartalmazó árura is alkalmazandó. Ha a digitális elemeket

tartalmazó áru esetében az adásvételi szerződés a digitális tartalom vagy digitális

szolgáltatás meghatározott időtartamon keresztül történő folyamatos szolgáltatásáról

rendelkezik, a vállalkozást terheli annak bizonyítása, hogy a fenti időtartam alatt

felismert hibával érintett szolgáltatás a szerződés szerinti teljesítés időszakában

szerződésszerű volt.

f.) Hibás teljesítési vélelem a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény szerint:

Fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés esetén az ellenkező bizonyításáig vélelmezni

kell, hogy a teljesítést követő hat hónapon belül a fogyasztó által felismert hiba már a

teljesítés időpontjában megvolt, kivéve, ha e vélelem a dolog természetével vagy a hiba

jellegével összeegyeztethetetlen.

g.) Kellékszavatossági jogok:

Olyan szerződés alapján, amelyben a felek kölcsönös szolgáltatásokkal tartoznak, a

kereskedő a hibás teljesítésért kellékszavatossággal tartozik.

h.) Kellékszavatossági igénye alapján a jogosult választása szerint:

1. kijavítást vagy kicserélést igényelhet, kivéve, ha a választott

kellékszavatossági jog teljesítése lehetetlen, vagy ha az a kereskedőnek –

másik kellékszavatossági igény teljesítésével összehasonlítva – aránytalan

többletköltséget eredményezne, figyelembe véve a szolgáltatás hibátlan

állapotban képviselt értékét, a szerződésszegés súlyát és a kellékszavatossági

jog teljesítésével a jogosultnak (vásárlónak) okozott érdeksérelmet; vagy

2. az ellenszolgáltatás arányos leszállítását igényelheti, a hibát a kötelezett

költségére maga kijavíthatja vagy mással kijavíttathatja, vagy a szerződéstől

elállhat, ha a kötelezett a kijavítást vagy a kicserélést nem vállalta, e

kötelezettségének nem tud eleget tenni, vagy ha a jogosultnak a kijavításhoz

vagy kicseréléshez fűződő érdeke megszűnt.

Az ellenszolgáltatás leszállítása akkor arányos, ha annak összege megegyezik

a fogyasztónak szerződésszerű teljesítés esetén járó, valamint a fogyasztó

által ténylegesen megkapott áru értékének különbözetével.

Kivéve: Fogyasztó és vállalkozás közötti – ingó dolognak minősülő áru

adásvételére, digitális tartalom szolgáltatására vagy digitális szolgáltatások

nyújtására irányuló – szerződés esetén a fogyasztó kellékszavatossági jogai

gyakorlása keretében a hibát a kötelezett költségére maga nem javíthatja ki,

illetve mással sem javíttathatja ki azt.

i.) A kijavítást vagy kicserélést – a dolog tulajdonságaira és a jogosult (vásárló) által

elvárható rendeltetésére figyelemmel – megfelelő határidőn belül, a jogosult (vásárló)

érdekeit kímélve kell elvégezni. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye.

Az áru kijavításának vagy kicserélésének elvégzésére nyitva álló észszerű határidőt attól

az időponttól kell számítani, amikor a fogyasztó közölte a hibát a vállalkozással.

j.) A vállalkozás megtagadhatja az áru szerződésszerűvé tételét, ha a kijavítás, illetve a

kicserélés lehetetlen, vagy ha az aránytalan többletköltséget eredményezne a

vállalkozásnak, figyelembe véve valamennyi körülményt, ideértve a szolgáltatás hibátlan

állapotban képviselt értékét, valamint a szerződésszegés súlyát.

k.) A fogyasztó akkor is jogosult – a szerződésszegés súlyához igazodva – az

ellenszolgáltatás arányos leszállítását igényelni, vagy az adásvételi szerződést

megszüntetni, ha

1. a vállalkozás nem végezte el a kijavítást vagy kicserélést, vagy elvégezte azt,

de részben vagy egészben nem teljesítette a meghatározott feltételeket, vagy

megtagadta az áru szerződésszerűvé tételét;

2. ismételt teljesítési hiba merült fel, annak ellenére, hogy a vállalkozás

megkísérelte az áru szerződésszerűvé tételét;

3. a teljesítés hibája olyan súlyú, hogy azonnali árleszállítást vagy az adásvételi

szerződés azonnali megszüntetését teszi indokolttá; vagy

4. a vállalkozás nem vállalta az áru szerződésszerűvé tételét, vagy a

körülményekből nyilvánvaló, hogy a vállalkozás észszerű határidőn belül vagy

a fogyasztónak okozott jelentős érdeksérelem nélkül nem fogja az árut

szerződésszerűvé tenni.

l.) Áttérés más kellékszavatossági jogra:

A jogosult (vásárló) a választott kellékszavatossági jogáról másikra térhet át. Az

áttéréssel okozott költséget köteles a kereskedőnek megfizetni, kivéve, ha az áttérésre

a kereskedő adott okot, vagy az áttérés egyébként indokolt volt.

m.) A hiba közlése:

A jogosult (vásárló) a hiba felfedezése után késedelem nélkül köteles a hibát a

kötelezettel közölni. Fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés esetén a hiba

felfedezésétől számított 2 (két) hónapon belül közölt hibát késedelem nélkül közöltnek

kell tekinteni. A közlés késedelméből eredő kárért a jogosult (vásárló) a felelős.

n.) A kellékszavatossági igény elévülése:

A jogosult (vásárló) kellékszavatossági igénye a teljesítés időpontjától számított 1 (egy)

év alatt évül el. Fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés esetén a fogyasztó

kellékszavatossági igénye a teljesítés időpontjától számított 2 (két) év alatt évül el. Ha a

fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződés tárgya használt dolog, a felek rövidebb

elévülési időben is megállapodhatnak azonban 1 (egy) évnél rövidebb elévülési határidő

ebben az esetben sem köthető ki érvényesen. Nem számít bele az elévülési időbe a

kijavítási időnek az a része, amely alatt a jogosult (vásárló) a dolgot rendeltetésszerűen

nem tudja használni.

A dolognak a kicseréléssel vagy a kijavítással érintett részére a kellékszavatossági igény

elévülése újból kezdődik. Ezt a szabályt kell alkalmazni arra az esetre is, ha a kijavítás

következményeként új hiba keletkezik.

o.) Költségviselés:

A szavatossági kötelezettség teljesítésével kapcsolatos költségek a kereskedőt terhelik.

Ha a dolog meghibásodásában a jogosultat (vásárlót) terhelő karbantartási

kötelezettség elmulasztása is közrehatott, a szavatossági kötelezettség teljesítésével

felmerült költségeket közrehatása arányában a jogosult (vásárló) köteles viselni, ha a

dolog karbantartására vonatkozó ismeretekkel rendelkezett, vagy ha a kereskedő e

tekintetben tájékoztatási kötelezettségének eleget tett.

p.) A fogyasztó adásvételi szerződés megszüntetésére vonatkozó kellékszavatossági joga a

vállalkozásnak címzett, a megszüntetésre vonatkozó döntést kifejező jognyilatkozattal

gyakorolható. Ha a hibás teljesítés az adásvételi szerződés alapján szolgáltatott árunak

csak meghatározott részét érinti, és azok tekintetében a szerződés megszüntetésére

vonatkozó jog gyakorlásának feltételei fennállnak, a fogyasztó az adásvételi szerződést

csak a hibás áru tekintetében szüntetheti meg, de az azokkal együtt szerzett bármely

egyéb áru vonatkozásában is megszüntetheti, ha a fogyasztótól nem várható el

észszerűen, hogy csak a szerződésnek megfelelő árukat tartsa meg.

q.) Ha a fogyasztó az adásvételi szerződést teljes egészében vagy az adásvételi szerződés

alapján szolgáltatott áruk egy része tekintetében szünteti meg, úgy

1. a fogyasztónak a vállalkozás költségére vissza kell küldenie a vállalkozásnak

az érintett árut; és

2. a vállalkozásnak haladéktalanul vissza kell térítenie a fogyasztó részére az

érintett áru vonatkozásában teljesített vételárat, amint az árut vagy az áru

visszaküldését alátámasztó igazolást átvette.

2./ TERMÉKSZAVATOSSÁG:

a.) Vállalkozás által fogyasztónak eladott ingó dolog (továbbiakban: termék) hibája esetén

a fogyasztó követelheti a gyártótól, hogy a termék hibáját javítsa ki, vagy – ha a kijavítás

megfelelő határidőn belül, a fogyasztó érdekeinek sérelme nélkül nem lehetséges – a

terméket cserélje ki. A termék akkor hibás, ha nem felel meg a terméknek a gyártó által

történt forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek, vagy nem

rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.

b.) Gyártónak minősül a termék előállítója és forgalmazója.

c.) A gyártó mentesül a termékszavatossági kötelezettség alól, ha bizonyítja, hogy:

1. a terméket nem üzleti tevékenysége vagy önálló foglalkozása körében

gyártotta vagy forgalmazta;

2. a termék forgalomba hozatalának időpontjában a hiba a tudomány és a

technika állása szerint nem volt felismerhető; vagy

3. a termék hibáját jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazása

okozta.

d.) Csere esetén a kicserélt termékre, kijavítás esetén a termék kijavítással érintett részére

vonatkozó kellékszavatossági kötelezettség a gyártót terheli.

e.) Közlési és igényérvényesítési határidők:

A fogyasztó a hiba felfedezése után késedelem nélkül köteles a hibát a gyártóval közölni.

A hiba felfedezésétől számított 2 (két) hónapon belül közölt hibát késedelem nélkül

közöltnek kell tekinteni. A közlés késedelméből eredő kárért a fogyasztó felelős. A

gyártót a termékszavatosság az adott termék általa történő forgalomba hozatalától

számított 2 (két) évig terheli. E határidő eltelte jogvesztéssel jár.

f.) Termékszavatosság tulajdonosváltozás esetén:

A termékszavatossági jogokat a termék tulajdonjogának átruházása esetén az új

tulajdonos érvényesítheti a gyártóval szemben.

3./ JÓTÁLLÁS:

a.) A fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződés keretében eladott és a hivatkozott

jogszabály 1. mellékletben felsorolt új tartós fogyasztási cikkekre jótállási kötelezettség

terjed ki. A jótállási kötelezettség teljesítése azt a vállalkozást terheli, amelyet a

fogyasztóval kötött szerződés a szerződés tárgyát képező szolgáltatás nyújtására

kötelez. A jótállásból eredő jogokat a fogyasztási cikk tulajdonosa érvényesítheti,

feltéve, hogy fogyasztónak minősül.

b.) Ha a gyártó a fogyasztási cikkre az e rendeletben foglaltaknál kedvezőbb jótállási

feltételeket vállal, a jótállás alapján a vállalkozást megillető jogok a fogyasztó és

vállalkozás közötti szerződés teljesítésének időpontjában átszállnak a fogyasztóra.

c.) Önkénes jótállás esetén: Aki a szerződés teljesítéséért jótállást vállal, a jótállás

időtartama alatt a szerződés megkötésekor vagy azt megelőzően rendelkezésre álló,

kapcsolódó reklámokban foglalt feltételek szerint felel a hibás teljesítésért.

Ha a jótállási nyilatkozatban foglalt feltételek a fogyasztóra nézve kevésbé kedvezőek,

mint a kapcsolódó reklámok szerinti feltételek, akkor a jótállásra kötelezett a

kapcsolódó reklámokban foglalt jótállásra vonatkozó feltételek szerint felel a hibás

teljesítésért, kivéve, ha a szerződés megkötése előtt a kapcsolódó reklámokat a jótállási

nyilatkozatban foglalt feltétellel azonos vagy hasonló tartalommal helyesbítették.

d.) A jótállás időtartama az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról

szóló 151/2003. (IX.22.) Korm. Rendelet rendelkezései szerint:

Ø 10.000 Ft -ot, azaz Tízezer forint -ot elérő, de 100.000 Ft -ot, azaz Százezer

forint -ot meg nem haladó eladási ár esetén 1 (egy) év,

Ø 100.000 Ft -ot, azaz Százezer forint -ot meghaladó, de 250.000 Ft -ot, azaz

Kettőszázötvenezer forint-ot meg nem haladó eladási ár esetén 2 (két) év,

Ø 250.000 Ft -ot, azaz Kettőszázötvenezer forint-ot eladási ár felett 3 (három) év.

e.) Aki jótállásra köteles, a jótállás időtartama alatt a jogszabályban foglalt feltételek szerint

köteles helytállni a hibás teljesítésért. Mentesül a jótállási kötelezettség alól, ha

bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett.

f.) A jótállási határidő a fogyasztási cikk fogyasztó részére történő átadása, vagy ha az

üzembe helyezést a vállalkozás vagy annak megbízottja végzi, az üzembe helyezés

napjával kezdődik. Ha a fogyasztó a fogyasztási cikket az átadástól számított 6 (hat)

hónapon túl helyezteti üzembe, akkor a jótállási határidő kezdő időpontja a fogyasztási

cikk átadásának napja.

g.) A fogyasztási cikk kijavítása esetén a jótállás időtartama meghosszabbodik a javításra

átadás napjától kezdve azzal az idővel, amely alatt a fogyasztó a fogyasztási cikket a hiba

miatt rendeltetésszerűen nem használhatta.

h.) Jótállási jogosultság tulajdonosváltozás esetén:

A jótállásból eredő jogokat a dolog tulajdonjogának átruházása esetén az új tulajdonos

érvényesítheti a jótállást vállaló kötelezettel szemben.

i.) Jótállási jegyre vonatkozó rendelkezések az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó

kötelező jótállásról szóló a 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet szerint:

A vállalkozás köteles a fogyasztási cikkel együtt a jótállási jegyet a fogyasztó

rendelkezésére bocsátani olyan formában, amely a jótállási határidő végéig biztosítja a

jótállási jegy tartalmának jól olvashatóságát. A jótállási jegyet közérthetően és

egyértelműen, magyar nyelven kell megfogalmazni.

j.) A jótállásból eredő jogok a jótállási jeggyel érvényesíthetőek, amelynek nem tehető

feltételévé a fogyasztási cikk felbontott csomagolásának a fogyasztó általi

visszaszolgáltatása.

k.) A jótállási jegy szabálytalan kiállítása vagy a jótállási jegy fogyasztó rendelkezésére

bocsátásának elmaradása a jótállás érvényességét nem érinti. A jótállási jegy fogyasztó

rendelkezésére bocsátásának elmaradása esetén a szerződés megkötését

bizonyítottnak kell tekinteni, ha az ellenérték megfizetését igazoló bizonylatot – az

általános forgalmi adóról szóló törvény alapján kibocsátott számlát vagy nyugtát – a

fogyasztó bemutatja. Ebben az esetben a jótállásból eredő jogok az ellenérték

megfizetését igazoló bizonylattal érvényesíthetőek.

l.) A vállalkozás a jótállási jegyet elektronikus úton is átadhatja a fogyasztó részére. A

fogyasztó részére elektronikusan átadott számla jótállási jegyként akkor fogadható el,

ha tartalma megfelel a rendelet jótállási jegyre vonatkozó előírásainak is. A vállalkozás

a jótállási jegy elektronikus úton való átadására legkésőbb a termék átadását vagy

üzembe helyezését követő napon köteles.

m.) Ha a vállalkozás a jótállási jegyet elektronikus dokumentumként nem közvetlen

megküldéssel adja át, hanem letöltést biztosító elérési cím formájában bocsátja azt a

fogyasztó rendelkezésére, akkor az elektronikus jótállási jegy letölthetőségét a jótállási

idő végéig nem szüntetheti meg, a letöltési cím elérhetőségét biztosítania kell. A

vállalkozás a jótállási jegy elektronikus úton történő átadására legkésőbb a termék

átadását vagy üzembehelyezését követő napon köteles.

n.) Önkéntes jótállás esetén:

Jótállási nyilatkozat vonatkozó rendelkezések a fogyasztó és vállalkozás közötti, az áruk

adásvételére, valamint a digitális tartalom szolgáltatására és digitális szolgáltatások

nyújtására irányuló szerződések részletes szabályairól szóló 373/2021. (VI. 30.) Korm.

rendelet szerint:

A jótállási nyilatkozatot tartós adathordozón kell a fogyasztó rendelkezésére bocsátani,

legkésőbb az áru teljesítésének időpontjában. A jótállási nyilatkozatot egyértelmű, jól

érthető szövegezéssel kell megfogalmazni. A jótállási nyilatkozatban fel kell tüntetni:

1. az arra vonatkozó egyértelmű nyilatkozatot, hogy az áru hibás teljesítése

esetén a fogyasztót a jogszabály szerinti kellékszavatossági jogok gyakorlása

térítésmentesen megilleti, e jogait a jótállás nem érinti;

2. a jótállásra kötelezett nevét és címét;

3. a fogyasztó által a jótállás érvényesítése érdekében követendő eljárást;

4. azon áru megjelölését, amelyre a jótállás vonatkozik;

5. a jótállás feltételeit.

n.) A jótállási nyilatkozatot magyar nyelven is a fogyasztó rendelkezésére kell bocsátani.

o.) A jótállási igény érvényesítése:

Ø A fogyasztó a kijavítás iránti igényét választása szerint a vállalkozás székhelyén,

bármely telephelyén, fióktelepén és a vállalkozás által a jótállási jegyen

feltüntetett javítószolgálatnál közvetlenül is érvényesítheti.

Ø A kijavítás során a fogyasztási cikkbe csak új alkatrész kerülhet beépítésre.

Ø Kijavítás iránti igény teljesítésekor a vállalkozásnak vagy – a javítószolgálatnál

közvetlenül érvényesített kijavítás iránti igény esetén – a javítószolgálatnak a

jótállási jegyen vagy ahhoz csatoltan fel kell tüntetnie:

a) a kijavítás iránti igény bejelentésének és a kijavításra történő átvételnek az

időpontját, valamint gépjármű esetében a kilométeróra állását,

b) a hiba okát és a kijavítás módját, továbbá

c) a fogyasztási cikk fogyasztó részére történő visszaadásának időpontját, valamint

gépjármű esetében a kilométeróra állását.

Kicserélés iránti igény teljesítésekor a vállalkozásnak a jótállási jegyen fel kell tüntetnie a

kicserélés tényét és időpontját.

Ø Ha az e rendeletben meghatározott jótállási időtartam alatt a fogyasztási cikk első

alkalommal történő javítása során a vállalkozás részéről megállapítást nyer, hogy

a fogyasztási cikk nem javítható, a fogyasztó eltérő rendelkezése hiányában a

vállalkozás köteles a fogyasztási cikket 8 (nyolc) napon belül kicserélni.

Ha a fogyasztási cikk cseréjére nincs lehetőség, a vállalkozás köteles a fogyasztó

által bemutatott, a fogyasztási cikk ellenértékének megfizetését igazoló

bizonylaton – az általános forgalmi adóról szóló törvény alapján kibocsátott

számlán vagy nyugtán – feltüntetett vételárat 8 (nyolc) napon belül a fogyasztó

részére visszatéríteni.

Ø Ha a fogyasztási cikk 3 (három) alkalommal történő kijavítást követően ismét

meghibásodik – a fogyasztó eltérő rendelkezése hiányában –, valamint ha a

Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:159. § (2) bekezdés b) pontja

alapján a fogyasztó nem igényli a vételár arányos leszállítását, és a fogyasztó nem

kívánja a fogyasztási cikket a vállalkozás költségére kijavítani vagy mással

kijavíttatni, a vállalkozás köteles a fogyasztási cikket 8 (nyolc) napon belül

kicserélni.

Ø Ha a fogyasztási cikk kicserélésére nincs lehetőség, a vállalkozás köteles a

fogyasztó által bemutatott, a fogyasztási cikk ellenértékének megfizetését igazoló

bizonylaton – az általános forgalmi adóról szóló törvény alapján kibocsátott

számlán vagy nyugtán – feltüntetett vételárat 8 (nyolc) napon belül a fogyasztó

részére visszatéríteni.

Ø Ha a fogyasztási cikk kijavításra a kijavítási igény vállalkozás részére való közlésétől

számított 30. napig nem kerül sor, – a fogyasztó eltérő rendelkezése hiányában –

a vállalkozás köteles a fogyasztási cikket a harmincnapos határidő eredménytelen

elteltét követő 8 (nyolc) napon belül kicserélni.

Ø Ha a fogyasztási cikk cseréjére nincs lehetőség, a vállalkozás köteles a fogyasztó

által bemutatott, a fogyasztási cikk ellenértékének megfizetését igazoló

bizonylaton – az általános forgalmi adóról szóló törvény alapján kibocsátott

számlán vagy nyugtán – feltüntetett vételárat a harmincnapos kijavítási határidő

eredménytelen elteltét követő nyolc napon belül a fogyasztó részére

visszatéríteni.

A fentiek szerinti előírás a jogszabály 1. melléklet 8. pontjában felsorolt fogyasztási

cikkek közül az elektromos kerékpárra, elektromos rollerre, quadra,

motorkerékpárra, segédmotoros kerékpárra, személygépkocsira, lakóautóra,

lakókocsira, utánfutós lakókocsira, utánfutóra, valamint a jogszabály 1. melléklet

9. pontjában meghatározott motoros vízi járműre nem vonatkoznak.

Ø A rögzített bekötésű, illetve a 10 (tíz) kg -nál súlyosabb, vagy tömegközlekedési

eszközön kézi csomagként nem szállítható fogyasztási cikket – a járművek

kivételével – az üzemeltetés helyén kell megjavítani.

Ø Ha a kijavítás az üzemeltetés helyén nem végezhető el, a le- és felszerelésről,

valamint az el- és visszaszállításról a vállalkozás, vagy – a javítószolgálatnál

közvetlenül érvényesített kijavítás iránti igény esetén – a javítószolgálat

gondoskodik.

Ha a fogyasztó a fogyasztási cikk meghibásodása miatt a vásárlástól (üzembe helyezéstől)

számított 3 (három) munkanapon belül érvényesít csereigényt, a vállalkozás nem hivatkozhat a

Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:159. § (2) bekezdés a) pontja értelmében

aránytalan többletköltségre, hanem köteles a fogyasztási cikket kicserélni, feltéve, hogy a

meghibásodás a rendeltetésszerű használatot akadályozza.


8. § PANASZKEZELÉS

a.) A kereskedő a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló

45/2014 (II.26.) Kormány rendelet rendelkezései szerint tájékoztatja a vásárlót a

panaszkezeléséről:

b.) Gergely Miklós Egyéni Vállalkozó minden beérkezett reklamációra és panaszra reagál és

minden általa elkövetett hiba, félreértés vagy probléma esetén a legnagyobb

rugalmassággal – a vásárló érdekeit szem előtt tartva – jár el.

c.) A vásárló a panaszát a kereskedőhöz kizárólag az alábbi elérhetőségeken tudja írásban

benyújtani:

A Kereskedő levelezési címe:

1211 Budapest, Kiss János altábornagy utca 19-41. 3. em. 5. a.

E-mail:

letiquehungary@gmail.com

d.) A kereskedő a vásárlói panasz esetén a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény

rendelkezései alapján jár el. A fogyasztó a kereskedőnek a magatartására,

tevékenységére vagy mulasztására vonatkozó panaszát szóban vagy írásban közölheti a

kereskedővel. A szóbeli panaszt a kereskedő azonnal megvizsgálja, és szükség szerint

orvosolja.

Ha a fogyasztó a panasz kezelésével nem ért egyet, vagy a panasz azonnali kivizsgálása

nem lehetséges, a kereskedő a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról

haladéktalanul köteles jegyzőkönyvet felvenni. Gergely Miklós Egyéni Vállalkozó a

reklamációt a bejelentést követő 5 (öt) munkanapon belül kivizsgálja. Az írásbeli panaszt

a kereskedő a panasz kézhezvételétől számított 30 (harminc) napon belül köteles

írásban érdemben megválaszolni és intézkedni annak közlése iránt.

e.) A kereskedő a válasz másolati példányát 5 (öt) évig köteles megőrizni, és azt az ellenőrző

hatóságoknak kérés esetén bemutatni.

f.) A panasz elutasítása esetén a kereskedő írásban tájékoztatja arról a vásárlót, hogy

panaszával – annak jellege szerint – mely hatóság vagy békéltető testület eljárását

kezdeményezheti. A tájékoztatás tartalmazza továbbá az illetékes hatóság, illetve a

fogyasztó lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti békéltető testület székhelyét,

telefonos és internetes elérhetőségét, valamint levelezési címét.

A tájékoztatás arra is kiterjed, hogy a vállalkozás a fogyasztói jogvita rendezése

érdekében igénybe veszi-e a békéltető testületi eljárást. A békéltető testület

eljárásában a kereskedőt együttműködési kötelezettség terheli.

g.) A vásárló a kifogásaival, panaszaival az alábbi szervezetekhez fordulhat:

BUDAPEST FŐVÁROS XXI. Kerület - Csepel Önkormányzata

1211 Budapest, Szent Imre tér 10.

Telefon: 427-6100 (központi), 427-6125 (jegyző), 276-7660 (polgármester)

Web: https://www.csepel.hu/

Intézményi e-mail: sajto@budapest21.hu, polgarmester@csepel.hu

Budapest Főváros Kormányhivatala

Fogyasztóvédelmi Főosztály

1051 Budapest, Sas u. 19. III. em.

Telefonszám: +36 1 450-2598

E-mail: fogyved_kmf_budapest@bfkh.gov.hu

További információ:

https://www.kormanyhivatal.hu/hu

h.) Békéltető testület:

A békéltető testület hatáskörébe tartozik a fogyasztói jogvita bírósági eljáráson kívüli

rendezése. A békéltető testület feladata, hogy megkísérelje a fogyasztói jogvita

rendezése céljából egyezség létrehozását a felek között, ennek eredménytelensége

esetén az ügyben döntést hoz a fogyasztói jogok egyszerű, gyors, hatékony és

költségkímélő érvényesítésének biztosítása érdekében. A békéltető testület a fogyasztó

vagy a vállalkozás kérésére tanácsot ad a fogyasztót megillető jogokkal és a fogyasztót

terhelő kötelezettségekkel kapcsolatban. A békéltető testület eljárásának

részletszabályait a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény 18. § - 37/A. §

tartalmazza.

A békéltető testületek felsorolása:

Baranya Megyei Békéltető Testület

Címe: 7625 Pécs, Majorosy Imre u. 36.

Levelezési címe: 7602 Pécs, Pf. 109.

Telefonszáma: (72) 507-154

Fax száma: (72) 507-152

Bács-Kiskun Megyei Békéltető Testület

Címe: 6000 Kecskemét, Árpád krt. 4.

Telefonszáma: (76) 501-525,

(76) 501-532

Fax száma: (76) 501-538

E-mail cím:

kerelem@baranyabekeltetes.hu,

info@baranyabekeltetes.hu

E-mail cím:

bekeltetes@bacsbekeltetes.hu

Békés Megyei Békéltető Testület

Címe: 5600 Békéscsaba, Penza ltp. 5.

Telefonszáma: (66) 324-976,

446-354, 451-775

Fax száma: (66) 324-976

E-mail cím: bekeltetes@bmkik.hu;

bmkik@bmkik.hu

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei

Békéltető Testület

Címe: 3525 Miskolc, Szentpáli u. 1.

Telefonszáma: (46) 501-091, 501-870

Fax száma: (46) 501-099

E-mail cím: bekeltetes@bokik.hu

Budapesti Békéltető Testület

Címe: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99.

Telefonszáma: (1) 488-2131

Fax száma: (1) 488-2186

E-mail cím: bekelteto.testulet@bkik.hu

Csongrád-Csanád Megyei Békéltető

Testület

Címe: 6721 Szeged, Párizsi krt. 8-12.

Telefonszáma: (62) 554-250/118 mellék

Fax száma: (62) 426-149

E-mail cím: info@csmkik.hu

Fejér Megyei Békéltető Testület

Címe: 8000 Székesfehérvár,

Hosszúséta tér 4-6.

Telefonszáma: (22) 510-310

Fax száma: (22) 510-312

E-mail cím: fmkik@fmkik.hu;

bekeltetes@fmkik.hu

Győr-Moson-Sopron Megyei Békéltető

Testület

Címe: 9021 Győr, Szent István út 10/a.

Telefonszáma: (96) 520-202; 520-217

Fax száma: (96) 520-218

E-mail cím:

bekeltetotestulet@gymskik.hu

Hajdú-Bihar Megyei Békéltető Testület

Címe: 4025 Debrecen, Petőfi tér 10.

Ügyintézés helyszíne: 4025 Debrecen

Vörösmarty u. 13-15.

Telefon: 06-52-500-710, 06-52-500-745

Fax: 06-52-500-720

E-mail cím: bekelteto@hbkik.hu

Heves Megyei Békéltető Testület

Címe: 3300 Eger, Faiskola út 15.

Levelezési címe: 3301 Eger, Pf. 440.

Telefonszáma: (36) 416-660/105 mellék

Fax száma: (36) 323-615

E-mail cím: bekeltetes@hkik.hu

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Békéltető

Testület

Címe: 5000 Szolnok, Verseghy park 8.

Telefonszáma: (56) 510-610

Fax száma: (56) 370-005

E-mail cím:

bekeltetotestulet@jnszmkik.hu

Komárom-Esztergom Megyei Békéltető

Testület

Címe: 2800 Tatabánya, Fő tér 36.

Telefonszáma: (34) 513-010

Fax száma: (34) 316-259

E-mail cím: bekeltetes@kemkik.hu

Nógrád Megyei Békéltető Testület

Címe: 3100 Salgótarján,

Alkotmány út 9/a

Telefonszám: (32) 520-860

Fax száma: (32) 520-862

E-mail cím: nkik@nkik.hu

Pest Megyei Békéltető Testület

Címe: 1119 Budapest, Etele út 59-61. II.

emelet 240.

Telefonszáma: 06-1-269-0703

Fax száma: 06-1-269-0703

E-mail cím: pmbekelteto@pmkik.hu

Somogy Megyei Békéltető Testület

Címe: 7400 Kaposvár, Anna utca 6.

Telefonszáma: (82) 501-000

Fax száma: (82) 501-046

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei

Békéltető Testület

Címe: 4400 Nyíregyháza, Széchenyi u. 2.

Telefonszáma: (42) 311-544,

E-mail cím: skik@skik.hu (42) 420-180

Fax száma: (42) 420-180

E-mail cím: bekelteto@szabkam.hu

Tolna Megyei Békéltető Testület

Címe: 7100 Szekszárd, Arany J. u. 23-25.

Telefonszáma: (74) 411-661

Fax száma: (74) 411-456

E-mail cím: kamara@tmkik.hu

Vas Megyei Békéltető Testület

Címe: 9700 Szombathely, Honvéd tér 2.

Telefonszáma: (94) 312-356

Fax száma: (94) 316-936

E-mail cím: vmkik@vmkik.hu

Veszprém Megyei Békéltető Testület

Címe: 8200 Veszprém, Budapest u. 3.

Telefonszáma: (88) 814-111

Fax száma: (88) 412-150

E-mail cím: info@bekeltetesveszprem.hu

Zala Megyei Békéltető Testület

Címe: 8900 Zalaegerszeg,

Petőfi utca 24.

Telefonszáma: (92) 550-513

Fax száma: (92) 550-525

E-mail cím: zmkik@zmkik.hu;

zmbekelteto@zmkik.hu

A békéltető testületek illetékességi területe:

Békéltető testületneve

Békéltető testület székhelye Illetékességi terület

Budapesti Békéltető Testület - Budapest - Budapest

Baranya Vármegyei Békéltető Testület - Pécs - Baranya vármegye, Somogy vármegye,Tolna vármegye

Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Békéltető Testület -Miskolc- Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye,

Heves vármegye,Nógrád vármegye

Csongrád-Csanád Vármegyei Békéltető Testület -Szeged- Békés vármegye, Bács-Kiskun vármegye,

Csongrád-Csanád vármegye Fejér Vármegyei Békéltető Testület -Székesfehérvár - Fejér vármegye,

Komárom-Esztergom vármegye, Veszprém vármegye

Győr-Moson-Sopron Vármegyei Békéltető Testület -Győr Győr-Moson-Sopron vármegye, 

Vas vármegye, Zala vármegye

Hajdú-Bihar Vármegyei Békéltető Testület -Debrecen Jász-Nagykun-Szolnok vármegye, 

Hajdú-Bihar vármegye, Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye

Pest Vármegyei Békéltető Testület -Budapest- Pest vármegye

A kereskedő tudomással bír arról, hogy a békéltető testületi eljárásban együttműködési

kötelezettség terheli, ennek keretében köteles válaszirat megküldésére a békéltető

testület számára. A vállalkozás a meghallgatáson egyezség létrehozatalára feljogosított

személy részvételét biztosítani köteles. Az online meghallgatáson a vállalkozás egyezség

létrehozására feljogosított képviselője köteles online részt venni. Ha a fogyasztó

személyes meghallgatást kér, a vállalkozás egyezség létrehozására feljogosított

képviselője köteles legalább online részt venni a meghallgatáson.

Az együttműködési kötelezettségét, valamint a tájékoztatási kötelezettségét megsértő

vállalkozásról a békéltető testület értesíti a békéltető testület székhelye szerint illetékes

fogyasztóvédelmi hatóságot. A tanács az eljárást az annak megindulását követő 90

(kilencven) napon belül befejezi, indokolt esetben ezt a határidőt a testület elnöke

legfeljebb 30 (harminc) nappal meghosszabbíthatja.

Egyezség hiányában a tanács az ügy érdemében kötelezést tartalmazó határozatot hoz,

ha aa) a kérelem megalapozott, és a vállalkozás – a békéltető testületnél vagy a

kamaránál nyilvántartott, illetve kereskedelmi kommunikációjában közölt – általános

alávetési nyilatkozatában, az eljárás kezdetekor vagy legkésőbb a döntés meghozataláig

nyilatkozatában a békéltető testület döntését magára nézve kötelezőként elismerte,

vagy ab) a vállalkozás alávetési nyilatkozatot nem tett, de a kérelem megalapozott és a

fogyasztó érvényesíteni kívánt igénye – sem a kérelemben, sem a kötelezést tartalmazó

határozat meghozatalakor – nem haladja meg a 200.000 Ft -ot, azaz Kétszázezer forint

-ot, vagy ajánlást tesz, ha a kérelem megalapozott, azonban a vállalkozás az eljárás

kezdetekor úgy nyilatkozott, hogy a tanács döntését kötelezésként nem ismeri el, illetve

ha a tanács döntésének elismeréséről egyáltalán nem nyilatkozott.

A tanács a fogyasztó kérelmének elutasításáról dönt, ha a meghallgatást követően a

kérelmet megalapozatlannak találja.

i.) Európai Bizottság online vitarendezési platform:

A vásárlónak lehetősége van arra, hogy az online vásárolt termékkel vagy szolgáltatással

kapcsolatos panaszát online vitarendezési eljárás keretében kezdeményezze panasza

bíróságon kívüli rendezését. Az online vitarendezést a következő weboldalon

kezdeményezheti, valamint szintén ezen az oldalon kaphat részletes tájékoztatást az

online vitarendezés lehetőségéről és feltételeiről:

https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home.chooseLangu

age

j.) Bírósági eljárás:

Fogyasztó jogosult a fogyasztói jogvitából származó követelésének bíróság előtti

érvényesítésére polgári eljárás keretében a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V.

törvény, valamint a Polgári Perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény rendelkezései

szerint.


9. § A VÁSÁRLÁSTÓL VALÓ ELÁLLÁS JOGA

a.) Kereskedő tájékoztatja a fogyasztókat, hogy a megrendelhető termékek kapcsán a

fogyasztó elveszíti az elállás jogát. A fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések

részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Kormány rendelet 29. § (1) e) pontjára

figyelemmel, olyan zárt csomagolású termék tekintetében, amely egészségvédelmi

vagy higiéniai okokból az átadást követő felbontása után nem küldhető vissza.

b.) A jelen ÁSZF 9.§ a.) pontjára figyelemmel a megrendelése során a vásárló nem élhet a

fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.

26.) Kormány rendeletben részletesen rögzített feltétel nélküli elállási jogával.

c.) Gergely Miklós Egyéni Vállalkozó jogszabályi kötelezettségének teljesítése miatt az

alábbi tájékoztatást teszi:

d.) Internetes vásárlások esetén a vásárló a szerződéstől a termék, több termék egyidejű

megrendelése, de eltérő időpontokban történő szállítása esetén pedig az utoljára

szolgáltatott termék átvételét követő 14 (tizennégy) napon belül indoklás nélkül

elállhat, ezt a jogát az említett határidőn belül a 45/2014. (II.26.) 22. § szakasz alapján

a jelen ÁSZF mellékletét képező nyilatkozat-minta felhasználásával, vagy az erre

vonatkozó egyértelmű nyilatkozat útján gyakorolhatja.

e.) A fogyasztó az elállási vagy felmondási jogát szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés

esetében a szerződés megkötésének napjától számított 14 (tizennégy) napon belül

gyakorolhatja.

f.) Ezen elállási jogát a szerződés megkötésétől a termék megérkezéséig rendelkezésre álló

időben is gyakorolhatja. A vásárló áruátvétel dátumát bizonyítja a postai

csomagjegyzék, illetve a futárszolgálat szállítójegyzéke. Elállásnál a kereskedő köteles a

vásárló által kifizetett vételár összegét haladéktalanul, de legkésőbb az elállásról való

tudomásszerzést követő 14 (tizennégy) napon belül visszatéríteni.

A vásárlónak visszajáró összeget a vevővel előre egyeztetett fizetési módnak

megfelelően térítjük vissza. A vásárló által kifizetett összeget a kereskedő mindaddig

visszatarthatja, amíg az elállási jogot érvényesítő vevő a terméket nem küldte vissza,

vagy a visszaküldés tényét kétséget kizáróan nem igazolta.

g.) A fogyasztó köteles a terméket indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb elállási

nyilatkozatának közlésétől számított 14 (tizennégy) napon belül visszaküldeni vagy

átadni. A határidő betartottnak minősül, ha a 14 (tizennégy) napos határidő letelte előtt

elküldi a terméket.

h.) A fogyasztó viseli az elállás esetén, az áru visszaszolgáltatásával kapcsoltban felmerült

közvetlen költséget. Ha a fogyasztó kifejezetten a legkevésbé költséges szokásos

fuvarozási módtól eltérő fuvarozási módot választ, a vállalkozás nem köteles

visszatéríteni az ebből eredő többletköltségeket.

i.) Gergely Miklós Egyéni Vállalkozó jogosult az értékcsökkenés miatti levonást alkalmazni,

ha a vásárló a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához

szükséges használatot meghaladó mértékben használta a terméket.

j.) Amennyiben a vásárlónak van rá módja a praktikusabb és gyorsabb ügyintézés

érdekében ajánljuk, hogy a terméket eredeti, sértetlen állapotban és a csomagolásával

együttesen küldje vissza a fenti címre.

k.) Tájékoztatjuk, hogy a fogyasztó nem gyakorolhatja az elállás jogát:

1. a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében a szolgáltatás

egészének teljesítését követően, ha a vállalkozás a teljesítést a fogyasztó

kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg, és a fogyasztó tudomásul

vette, hogy a szolgáltatás egészének teljesítését követően felmondási jogát

elveszíti;

2. olyan termék vagy szolgáltatás tekintetében, amelynek ára, illetve díja a

pénzpiac vállalkozás által nem befolyásolható, a 20. § (2) bekezdésében

meghatározott határidő alatt is lehetséges ingadozásától függ;

3. olyan nem előre gyártott termék esetében, amelyet a fogyasztó utasítása

alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy olyan termék esetében,

amelyet egyértelműen a fogyasztó személyére szabtak;

4. romlandó vagy minőségét rövid ideig megőrző termék tekintetében;

5. olyan zárt csomagolású termék tekintetében, amely egészségvédelmi

vagy higiéniai okokból az átadást követő felbontása után nem küldhető

vissza;

6. olyan termék tekintetében, amely jellegénél fogva az átadást követően

elválaszthatatlanul vegyül más termékkel;

7. olyan alkoholtartalmú ital tekintetében, amelynek tényleges értéke a

vállalkozás által nem befolyásolható módon a piaci ingadozásoktól függ, és

amelynek áráról a felek az adásvételi szerződés megkötésekor állapodtak

meg, azonban a szerződés teljesítésére csak a megkötéstől számított

harmincadik napot követően kerül sor;

8. olyan vállalkozási szerződés esetében, amelynél a vállalkozás a fogyasztó

kifejezett kérésére keresi fel a fogyasztót sürgős javítási vagy karbantartási

munkálatok elvégzése céljából;

9. lezárt csomagolású hang-, illetve képfelvétel, valamint számítógépes szoftver

példányának adásvétele tekintetében, ha az átadást követően a fogyasztó a

csomagolást felbontotta;

10. hírlap, folyóirat és időszaki lap tekintetében, az előfizetéses szerződések

kivételével;

11. nyilvános árverésen megkötött szerződések esetében;

12. lakáscélú szolgáltatás kivételével szállásnyújtásra irányuló szerződés,

fuvarozás, személygépjármű-kölcsönzés, étkeztetés vagy szabadidős

tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatásra irányuló szerződés esetében,

ha a szerződésben meghatározott teljesítési határnapot vagy határidőt

kötöttek ki;

13. a nem tárgyi adathordozón nyújtott digitális adattartalom tekintetében, ha a

vállalkozás a fogyasztó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg a

teljesítést, és a fogyasztó e beleegyezésével egyidejűleg nyilatkozott annak

tudomásul vételéről, hogy a teljesítés megkezdését követően elveszíti az

elállás jogát.


10. § A FELELŐSSÉG KORLÁTOZÁSA

a.) Az interneten történő vásárlás feltételezi a vásárló részéről az internet lehetőségeinek

és korlátinak ismeretét és elfogadását, különös tekintettel a technikai adottságokra és

a felmerülő hibákra.

b.) Gergely Miklós Egyéni Vállalkozó semmilyen módon nem felelős az alább felsorolt

körülményekért, tényekért, bármilyen okból is jelentkeznek vagy következtek be:

1. az interneten küldött és / vagy fogadott, nem a kereskedőtől származó

bármilyen adat vagy információ okozta problémákért;

2. az internetes hálózat bármilyen működési hibájáért, ami megakadályozza a

webáruház akadálytalan működését és a vásárlást;

3. bármilyen adatvesztésért;

4. bármely a folyamatban alkalmazott szoftver nem megfelelő működésének

következményeiért;

5. a szolgáltató hálózatban bármilyen programhiba, rendkívüli esemény vagy

technikai hiba következményeiért.


11. § ADATVÉDELEM

Gergely Miklós Egyéni Vállalkozó kinyilvánítja, hogy adatkezelési tevékenységét – a megfelelő

belső szabályok, technikai és szervezési intézkedések meghozatalával – úgy végzi, hogy az

minden körülmények között megfeleljen AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679

RENDELETÉNEK – a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében

történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet

hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet, a továbbiakban: Rendelet) –

továbbá az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII.

törvény (a továbbiakban: Infotv.) rendelkezéseinek.


12. § ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

a.) Jelen ÁSZF rendelkezéseit Gergely Miklós Egyéni Vállalkozó – a vonatkozó hatályos

magyar jogszabályi rendelkezésekkel összhangban – egyoldalúan jogosult

megváltoztatni, módosítani és / vagy kiegészíteni.

b.) Jelen Általános Szerződési Feltételekben nem szabályozott kérdésekre, valamint a felek

jogviszonyára a Polgári Törvénykönyv, az elektronikus kereskedelmi szolgáltatásokról

szóló 2001. évi CVIII. törtvény, a távollevők között kötött szerződésekről szóló 17/1999.

(II.5) Korm. rendelet, a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes

szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet, a fogyasztóvédelemről szóló 1997.

évi CLV. törvény, az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló

151/2003. (IX. 22.) Kormány rendelet valamint a fogyasztó és vállalkozás közötti, az áruk

adásvételére, valamint a digitális tartalom szolgáltatására és digitális szolgáltatások

nyújtására irányuló szerződések részletes szabályairól szóló 373/2021. (VI. 30.) Korm.

rendeletben és a mindenkori hatályos jogszabályok rendelkezések az irányadóak.

c.) Gergely Miklós Egyéni Vállalkozó internetes honlapját https://www.letique.hu/

látogatók kötelesek rendszeresen tájékozódni jelen ÁSZF módosításai tekintetében.

d.) Gergely Miklós Egyéni Vállalkozó az adataiban bekövetkezett minden változást és a

szerződés teljesítése szempontjából lényeges egyéb változásokat köteles 15 (tizenöt)

napon belül írásban közölni és azt közzétenni.

e.) Amennyiben az ÁSZF módosításának hatálybalépését követően a vásárló továbbra is

látogatja a weboldalt és megrendelést ad le, azt a kereskedő jogosult úgy értelmezni,

hogy vásárló az ÁSZF módosítását elfogadta.

Budapest, 2024. március 01.

……………………………………………..

Gergely Miklós Egyéni Vállalkozó


1. melléklet a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelethez

- elállási/felmondási nyilatkozatminta -

(csak a szerződéstől való elállási/felmondási szándék esetén töltse ki és juttassa vissza)

Címzett:

cégnév:

székhely:

Cg:

adószám:

Alulírott/ak………………………………………………………….kijelentem / kijelentjük, hogy gyakorlom /

gyakoroljuk elállási / felmondási jogomat / jogunkat az alábbi termék / ek adásvételére vagy az

alábbi szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés tekintetében:

Szerződéskötés időpontja /átvétel időpontja:

A fogyasztó(k) neve: ……………….......................................…………………………………………………………….

A fogyasztó(k) címe: ……………………………………………………......................................………………………..

A fogyasztó(k) aláírása: (kizárólag papíron tett nyilatkozat esetén):

...............................................………………………………............................................………..…………………

……...........................................………………………………............................................…………………………

……............................................………………………………............................................………………………..

............................................……………………………….........................................……………………………….

Kelt: